GIDA ORMANI

Doğal bir ormanda olduğu gibi emek gerektirmeyen ve kendi ekosistemini oluşturan bereketli bir alan yaratma çabasına permakültürde olduğu gibi Sihirli Tohumlar Çiftliği’nde de özel bir önem veriliyor. Daha önceki yıllarda ceviz dikilmiş olan 5 dönümlük arazi aşamalı olarak gıda ormanına dönüştürülüyor.

Bölgenin mevcut ağaç çeşitliliği korunurken, monokültür bitki örtüsünü permakültüre çevirebilmek adına tasarımda cevizle iyi geçinen türlere yer verildi. Gıda ormanında bitki kardeşliği anlayışıyla meyve ve yemiş çeşitliliği gözetildi; yer örtücü olarak yem bitkileri ile yararlı böcekleri çeken çiçekli bitkiler tercih edildi ve son katman olarak aromatik bitkilerin ekilmesi planlanıyor.

Top