MANİFESTO

AMACIMIZ

Çeşitliliği ve sürdürülebilirliği gözeten, bütünün bir parçası olabilen ve tüm canlılarla anlamlı ilişkiler kuran bir yaşam biçimi geliştirebilmek.

Top