ENERJİ

Doğası gereği emek ve insan gücüne dayalı olan üretim yükü her aşamasında permakültür ilkeleri doğrultusunda çoklu fayda sağlayacak şekilde planlanıyor.

Çiftlik solar panellerle kendi enerjisini üretiyor ve bu üretim ihtiyaca göre yönetiliyor. Örneğin, elektrik tüketimi yoğun olan makinelerin güneşin bol ve kuvvetli olduğu saatlerde kullanımı esas alınmakta. Isınma sobalarla ve su devridaimi ile gerçekleştiriliyor.

İçme suyu 10 km mesafedeki doğal kaynaktan, sulama ihtiyacı yağmur suyu hasadı ve göletler kanalıyla temin ediliyor, suyun debisi arazideki kot farklılıkları değerlendirilerek ayarlanıyor.

Top